Модель інформаційної технології опрацювння формул алгоритмів

2011;
: pp. 224 - 234
Authors: 

О. Овсяк

Київський національний університет культури і мистецтв, Українська академія друкарства

Модель інформаційної технології опрацювання формул алгоритмів описано розширеною алгеброю алгоритмів у вигляді рекурентно-декомпозиційної моделі. За ознакою функціонального призначення модель декомпоновано на субмоделі. Описано візуальну і функціональну підмоделі інформаційної технології. Наведено фрагмент програмної реалізації моделі.

Described the extended algebra algorithms recurrent – decomposition model of information technology for synthesis and processing algorithms formulas. Model by functional appointment of the decomposing at sub models. Described visual and functional sub models information technology. An piece of software implementation model.

  1. Owsiak W., Owsiak A. Rozszerzenie algebry algorytmów /Pomiary, automatyka, kontrola. – 2010.– № 2. – S. 184 – 188.
  2. Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informacyjnych. – Opole: Politechnika opolska, 2005. – 275 s.
  3. Ovsyak V.K.: Computation Models and Algebra of Algorithms. http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/ VNULP/ISM/ 2008_621/01.pdf
  4. Овсяк О. Класи інформаційної системи генерування коду /О. Овсяк // Вісник Тернопільського державного технічного університету: «Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя». – № 1, 2010. – С. 171 – 176.
  5. Petzold C. Programowanie Windows w języku C#. –Warszawa: «RM», 2002. – 1161 s.
  6. Мэтью Мак-Дональд. Windows presentation foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008. – М.– СПб.–К.: Apress, 2008. – 922 с.