Тепловий режим транспортування газу

2011;
: pp. 234 - 240
Authors: 

Н. Притула1,2, М. Притула1,2, В. Ямнич2, А. Дацюк3, С. Гладун3, О.Химко4

1Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України,
2ТзОВ «Математичний центр»,
3Об’єднане диспетчерське управління ДК «Укртрансгаз»,
4Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано проблему розрахунку теплового режиму транспортування газу для задач планування режимів роботи магістральних газопроводів та результати числових експериментів. Показано на реальних даних, що при плануванні режимів існуючі формули розрахунку параметрів стаціонарного температурного режиму транспортування газу вносять значну похибку. Для підвищення точності розрахунку запропоновано поправкові емпіричні коефіцієнти.

The calculation problem of thermal conditions of gas transportation for tasks of working conditions of trunk gas pipelines planning is analyzed and shown in the results of numerical experiments. When planning the conditions the existing calculation formulae of stationary temperature conditions of gas transportation parameters cause a considerable error. It’s shown on real data. In order to increase the calculation accuracy an empirical correction factors are suggested.

  1. Панкратов В.С. Автоматизированная система диспетчерського управления ГТС / В.С. Панкратов, А.С. Вербило. – М.: Изд-во ООО «ИРЦ Газпром», 2002. – 98 с.
  2. Сарданашвили С. А. Расчетные методы и алгоритмы / С. А. Сарданашвили. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2005.– 577 с.
  3. Притула Н.М. Розрахунок параметрів потокорозподілу газу в газотранспортній системі (стаціонарний випадок). Фізико - математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 5. – С. 146–155.
  4. Притула Н.М. Задачі оптимізації потокорозподілу в газотранспортних системах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2007. – № 604. – С. 220–227.
  5. Притула Н.М., Притула М.Г., П’янило Я.Д. Розрахунок усталеного руху газу в магістральних газопроводах // Вісник Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2006. – № 565. – С. 270–274.