Оптимальність режимів роботи газотранспортної системи

2011;
: pp. 395 - 401
Authors: 

Н. Притула, М. Притула, А. Дацюк1, С. Гладун1, О.Химко2

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, ТзОВ «Математичний центр»,
1Об’єднане диспетчерське управління ДК «Укртрансгаз»,
2Національний університет «Львівська політехніка»

Поставлено і розв’язано оптимізаційні задачі транспортування газу для різних критеріїв оптимальності, а також досліджено наявний потенціал оптимізації. В резуль- таті числових експериментів знайдено верхні оцінки потенціалу оптимізації як для окремих технологічних об’єктів, так і для усієї газотранспортної системи.

Optimizing problems of gas transportation for different criteria of an optimality are carried out and solved, also the available potential of optimization is investigated. As a result of the spent numerical experiments the top estimations of potential of optimization as for separate facilities, and gas-transport system as a whole are found.

  1. Притула Н. М. Розрахунок параметрів потокорозподілу газу в газотранспортній системі (стаціонарний випадок) // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 5. – С. 146–155.
  2. Притула Н. М. Задачі оптимізації потокорозподілу в газотранспортних системах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Львів, 2007. – № 604. – С. 220–227.
  3. Притула Н. М., Притула М. Г., П’янило Я. Д. Розрахунок усталеного руху газу в магістральних газопроводах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Львів, 2006. – № 565. – С. 270–274.
  4. Гладун С., Притула Н., Землянський Б., Химко О. Розрахунок гідродинамічних параметрів стану об’єктів транспорту газу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Львів, 2008. – № 629. – С. 92–99.