Про одну модифікацію алгоритму RSA шифрування-дешифрування півтонових зображень

2012;
: pp. 225 - 229
Authors: 

1А. Ковальчук, 1Д. Пелешко, 2М. Навитка, 3 Ю. Борзов

Національний університет «Львівська політехніка»,
1кафедра інформаційних технологій видавничих систем,
2кафедра інформаційних систем і технологій,
3Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Описано застосування модифікації алгоритму RSA для шифрування-дешифрування зображень. Шифрування-дешифрування проводиться без і з додатковим зашумленням.

We describe the use of modified RSA algorithm for encryption – decryption of images.
Encryption – decryption is carried out without and with extra noisy.

  1. Бернет С., Пэйн С. Криптография. Официальное руководство RSA Security. Бином, 2002. – 384 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.
  3. Шнайер Б. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.
  4. Ковальчук А., Пелешко Д., Хомин М., Борзов Ю. Поєднання алгоритму RSA і побітових операцій при шифруванні – дешифруванні зображень // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 2011, № 694. – С.309–313.
  5. Ковальчук А., Пелешко Д., Навитка М., Борзов Ю. Використання побітових операцій при шифруванні-дешифруванні кольорових зображень в модифікаціях алгоритму RSA // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 2011, № 719. – С.133–137.