Геоінформаційний підхід до оцінювання емісії та поглинань парникових газів в лісовому господарстві

2012;
: pp. 173 - 176
Authors: 

С. Стрямець1, О. Стрямець2

Національний університет «Львівська політехніка»,
1кафедра автоматизованих систем управління
2кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано цифрові карти лісів Львівської області (Україна) та Підкарпатського воєводства (Польща). Наведено порівняльний аналіз лісівничо-таксаційних показників лісів Львівської області (Україна) та Підкарпатського воєводства (Польща), які використовуються для обчислення емісій та поглинань парникових газів.

The digital maps of forest Lviv region (Ukraine) and the Subcarpathian Voivodeship (Poland) was anylised. Comparative analysis of forest taxation data in those study areas, which were used to calculate the emissions and absorption of greenhouse gases, was done.

  1. IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston HS, Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (Eds). Published: IGES, Japan.
  2. The IPCC software for estimating greenhouse gas emissions. IPCC Version 1.1, 1998.-http: // www.ipcc-nggip.iges.or.jo/public/gl/software.htm.
  3. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов, МГЭИК, 2006, Глава 4: Лесные площади.
  4. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW W POLSCE WYNIKI ZA OKRES 2006‐2010 ETAP 2.2.1.b (praca wykonana na zamówienie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zgodnie z umową nr OP/2715‐4/U/10 z dnia 22 lipca 2010 r.), Sękocin Stary, marzec 2011 r.