Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів

2012;
: pp. 128 - 131
Authors: 

О. Овсяк*, В. Овсяк, Ю. Петрушка

*Київський національний університет культури і мистецтв, Львівська філія,
Українська академія друкарства

Несуперечність алгебри секвенційних алгоритмів, за умов логічних значень змінних і функціональних змінних та наявності тільки одного індексу порядку, доведена зведенням операцій алгебри секвенційних алгоритмів до операцій несуперечної логіки предикатів.

Sequential consistency algebra algorithms under logical variables and functional variables and there is only one index procedure proved mixing operations algebra sequential algorithms for operations consistent logic.

  1. Математическая энциклопедия. – Т. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1977. – 1152 с.
  2. Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики. Логические исчисления и формализация ариф- метики. – М.: Мир, 1982. – 556 с.
  3. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973.
  4. Математическая энциклопедия. – Т.3. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – 1184 с.
  5. Такеути Г. Теория доказательств. – М.: Мир, 1978. – 412 с.
  6. Овсяк В.К. Засоби еквівалентних перетворень алгоритмів інформаційно-технологічних систем // Доповіді Національної академії наук України, № 9, 1996. – С. 83–89.
  7. Owsiak W., Owsiak A. Rozszrzerzenie algebry algorytmów // Pomiary, automatyka, kontrola. – 2010. – № 2. – S. 184–188.
  8. Овсяк О.В. Мінімізація формули алгоритму транслятора електромеханічних схем друкарських машин // Збірник праць наук.-техн. конф. «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації», 7–8 жовтня 2010. – Львів: ФМІ, 2010. – С. 256–259.
  9. Ovsyak A., Ovsyak V. The extended algebra of algorithms with additional cycle elimination axiomats // Conference «Intelligent Information and Engineering Systems» (INFOS 2011), September 19–23, 2011, Polańczyk, Poland. – P. 23–34.