Використання побітових операцій і додаткового зашумлення в алгоритмі RSA при шифруванні-дешифруванні зображень

2012;
: pp. 132 - 136
Authors: 

А. Ковальчук, Д. Пелешко, *Ю. Борзов

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра ІТВС,
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,

  1. Никулин Е.А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики. – СПб.: БХВ- Петербург, 2005. – 560 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.
  3. Шнайер Б. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.
  4. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ковальчук А.М., Пелешко М.З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті. – 2008/1(27). – 2(28). – С. 59–62.
  5. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction // Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24–28 February 2009, Lviv–Polyana, Ukraine. – P. 469–473.