Оцінка пропускної спроможності трійкового симетричного каналу без пам’яті з трьома градаціями вірності

2013;
: pp. 265 - 268
Authors: 

К. Обельовська1, О. Ліскевич2

Національний університет «Львівська політехніка»,
1кафедра автоматизованих систем управління,
2кафедра ЗЕС

Запропоновано формулу для визначення пропускної спроможності трійкового симетричного каналу без пам’яті з трьома градаціями вірності.

The formula to define the throughput of three symbol symmetric memoryless channel having three levels of likelihood is proposed.

  1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 944 с.
  2. Галлагер Р. Теория информации и надежная связь. – М.: Советское радио, 1974. – 720 с.