Cubic and linear fractal elements rsa algorithm encryption and decryption images

Автори: 
Kovalchuk A., Tsmots I., Stupen M.

Proposed  application of cubic fractal changes to the encryption and decryption, grayscale color using elements of the RSA algorithm.

1. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815с. 2. Б.Яне. Цифровая обработка изображений. – Москва, Техносфера , 2007.- 583с. 3.  Прэтт У. Цифровая обработка изображений. Кн. 1,2. - М.: Мир , 1982. 4.Фабрі Л., Ковальчук А., Ступень М. Шифрування і дешифрування зображень з використанням квадратичних фрактальних алгоритмів.  Вісник НУ «Львівська політехніка», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», №694, с.180-184. 5. Цмоць І., Ковальчук А., Ступень М. Системи фрактальних алгоритмів в шифруванні – дешифруванні зображень з додатковим зашумленням. Вісник НУ «Львівська політехніка», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», №732, с.288-293.