Modern methods and graphical protection types analysis of printed documents

Автори: 
Nazarkevych M. , Troyan O.

Modern graphical methods analysis of printed documents protection. It is shown that the image is a promising way to protect the formation of latent images. Latent images can reliably protect printed documents from falsifications.

1.Maria Nazarkevych Analysis of Software Protection and Development of Methods of Latency in Printed Documents  /Maria Nazarkevych, Oksana Troyan // In Proc. of the VIIIth International Scientific and Technical Conference CSIT 2013, 16-18 November, Lviv 2013, p.120-121.
2.Дронюк І. Розробка методу захисту цінних паперів на стадії додрукарської підготовки / І. Дронюк, М. Назаркевич, О. Миронюк //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп' ютерні науки та інформаційні технології. - 2011. - № 694. - С. 352-358.
3.Назаркевич М. Аналіз сучасних методів та програмних ужитків з графічним захистом друкованих документів / Марія Назаркевич, Оксана Троян // Технічні вісті. – 2013. № 1 (37). – С. 42 – 44