Аналіз витрат води у водогонах міста Сянок

Рак Я. Аналіз витрат води у водогонах міста Сянок / Я. Рак, Г. Калда, В. Вроновська // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 334–339. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 9 назв.

Authors: 

Рак Я., Калда Г., Вроновська В.

The thesis presents the analysis of water losses in the water supply system of Sanok in the years 2007 – 2011, on the basis of the data received from the Municipal Enterprise in Sanok. Calculated ratios of unit rates of water losses and indicators recommended by the International Water Association – IWA. The calculated rates for losses are comparable to the results obtained in other Polish water supply systems.

1. Dokumentacja SUW w Trepczy, udostępniona przez SPGK Sp. Z o.o. w Sanoku.
2. Dokumentacja SUW w Zasławiu, udostępniona przez SPGK Sp. Z o.o. w Sanoku
3. Mayer P. et al. AWWA Leak Detection & Water Accountability Comittee Report residential End Uses of Water. AWWA Research
Foundation, 1999.
4. Lambert A. Hibner W. Losses from Water Supply Systems: Standard terminology and recommended performance measures; The Blu Pages. Copyright by IWA, no. 10/2000.
5. Piechurski F.G. Sposoby zmniejszania start wody (cz.1). Rynek Instalacyjny nr 11 i 12/2011 (cz.2). Wydawnictwo MEDIUM. – Warszawa, 2011. – S. 74–76 i S. 72–75.
6. Piegdoń I., Tchórzewska-Cieślak B. Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Sanoka z uwzględnieniem strat wody. – Wydawnictwo Sigma-NOT. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 10/2012. – Warszawa. – S. 450–452.
7. Rak J. Awaryjność sieci wodociągowych w miastach polskich. Wodociągi Polskie. z.3 (27). – Wydawnictwo Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. – Bydgoszcz, 2003. – S.11–14.
8. Rak J., Tunia A.: Analiza i ocena strat wody w wodociągu Rzeszowa. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie” Instal, z. 5/2012. – Warszawa. – S. 42–45.
9. Speruda S. Radecki R. Ekonomiczny poziom wycieków. – Wydawnictwo Translator s. c., Warszawa, 2003.