Contents

Рекомендувала Вчена рада Національного університету “Львівська політехніка”
(протокол № 60 засідання від 26.03.2013 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
(серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.)