Contents / Зміст

Authors: 

"Інформаційні системи та мережі" Національний університет “Львівська політехніка”, 2008

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 10 засідання від 4.03.2008 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 1. Редакційна колегія:
 2. проф., д-р техн. наук В.В. Пасічник (відп. редактор);
 3. проф., канд. екон. наук А.В. Катренко (заст. відп. редактора);
 4. асист. О.Б. Вовк (відп. секретар);
 5. проф., д-р фіз.-мат. наук Р.В. Слоньовський
 6. проф., д-р фіз.-мат. наук Г.Г. Цегелик
 7. проф., д-р техн. наук Р.П. Базилевич
 8. проф., д-р техн. наук Р.А. Бунь
 9. проф., д-р фіз.-мат. наук П.І. Каленюк
 10. проф., д-р техн. наук М.В. Лобур
 11. проф., д-р техн. наук М.О. Медиковський
 12. проф., д-р техн. наук В.В. Різник
 13. проф., д-р техн. наук Б.П. Русин
 14. проф., д-р техн. наук Л.С. Сікора
 15. доц., д-р. техн. наук Р.М. Камінський
 16. доц., д-р. техн. наук А.М. Пелещишин
 17. доц., канд. фіз.-мат. наук Ю.В. Нікольський
 18. доц., канд. фіз.-мат. наук А.Ю. Берко
 19. доц., канд. техн. наук Є.В. Буров
 20. доц., канд. техн. наук П.І. Жежнич
 21. доц., канд. техн. наук П.О. Кравець