Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування

Сало В. Ю. Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування / В. Ю. Сало, І. Ю. Думич, Н. О. Балаян // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 380–384. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 11 назв.

Authors: 

Сало В.Ю., Думич І.Ю., Балаян Н.О.

The active provides the results of experimental reseach abtain in investigation of the testing multi – span prestresset rein reinforced reinforced concrete bridges.

1. Расчет железобетонных мостов / Г.М. Власов и др. / под ред. К.К. Якобсона. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1977. – 352 с.
2. Гибшман М.Е. Проектирование транспортных сооружений. – М.: Транспорт, 1980. – 391 с.
3. Гийон Н. Предварительно напряженный железобетон. Статически неопределимые конструкции. – М.: Госстройиздат, 1962. – 495 с.
4. Леонгардт Ф. Предварительно напряженный железобетон / пер. с нем. В.Н. Гаранина. – М.: Стройиздат, 1983. – 246 с.
5. ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009. – 52 с.
6. Статически неопределимые железобетонные конструкции / А.А. Дыховичный. – К.: Будівельник, 1978. – 108 с.
7. Гвоздев А.А. О перераспределении усилий в статически неопределимых железобетонных обичных и предварительно напряженных конструкций. – М.: Госстройиздат, 1958.
8. Потапкин А.А. Пространственный расчет пролетных строений мостов с поперечными связями // Тр. Союздорнии. – 1964. – Вып.2.
9. Улицкий Б.Е. Пространственные расчеты балочных мостов. – М.: Автотрансиздат, 1962. – 180 с.
10. Семенец П.В. Пространственные расчеты плитных мостов. – К.: Выща шк., 1976. – 164 с.
11. Гибшман М.Е. Теория расчета мостов сложных пространственных систем. – М.: Транспорт, 1973. – 200 с.