Eкспериментальні дослідження міцності та деформативності нормальних перерізів сталебетонних балок, підсилених в розтягнутій зоні додатковою стержневою арматурою без зчеплення

Крамарчук А. П. Експериментальні дослідження міцності та деформативності нормальних перерізів сталебетонних балок, підсилених у розтягнутій зоні додатковою стрижневою арматурою без зчеплення / А. П. Крамарчук, Б. М. Ільницький, Т. В. Бобало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 205–213. – Бібліографія: 10 назв.

Authors: 

Крамарчук А.П., Ільницький Б.М., Бобало Т.В.

The results of experimental studies of strength and deformability of normal sections beams of steel concrete reinforced in the stretched zone additional reinforcement without a grip.

1. Голишев А.Б., Ткаченко И.И. Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений. // К, ЛОГОС, 2001,- с. 3-97.
2. Климов Ю.А., Голишев А.Б. Изменение №1 к СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции //Будівництво України. – 1996. – №3. – С. 44–47.
3. Ремонт і підсилення несучих та огороджуючих будівельних конструкцій і основ промислових будинків і споруд. ДБН В.1.-1-2002. Держкомітет України з будівництва і архітектури. – К., 2003. – С. 1–22.
4. Клименко Ф.Є. Сталебетонні конструкції із зовнішнім полосовим армуванням. –К.: Будівельник, 1984. – С. 3–20.
5. Клименко Ф.Є., Крамарчук А.П. Міцність та деформативність сталебетонних згинаних елементів підсилених при різних рівнях напруженого стану додатковою ненапруженою арматурою // Зб. Сталезалізобетонні конструкції. Дослідження, проектування, будівництво, експлуатація. Випуск 6, Кривий ріг, 2004, – С.107-118.
6. Крамарчук А.П. Вплив залишкового напруженого стану перед постановкою додаткової арматури на міцність сталебетонних згинаних елементів. // Зб. Будівельні конструкції, будівлі та споруди. Вісник ДонДАБА, 2004(2) 44 – С. 90-98.
7. ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 15 с.
8. ГОСТ 24452-80, ГОСТ 24544-80, ГОСТ 24545-81. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – С. 1–10.
9. Державні будівельні норми України. ДБН В.3.1-1-2002. Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків і споруд. Держкомітет України з будівництва та архітектури. – К., 2003. – С. 1–22.
10. Державні будівельні норми України. ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – К.:
Мінрегіонбуд України 201. – С. 9–70.