Експериментально-теоретичне обґрунтування взаємодії групових анкерів з оточуючим бетоном під час зсуву

Салійчук Л. В. Експериментально-теоретичне обґрунтування взаємодії групових анкерів з оточуючим бетоном під час зсуву / Л. В. Салійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 370–379. – Бібліографія: 14 назв.

Authors: 

Салійчук Л.В.

The results of tests of embedded details with the different types of anchors at an action of shear force are described, and theoretical foundation of their interactions with concrete basis.

1. Венцкявичюс В. О несучей способности бетонных элементов различной высоты при локальном сжатии / В. Венцкявичюс, В. Кярас, И. Невера, Р. Пачеса // Сб. " Концентрация деформаций микрообъектов, деталей, конструкций”. – Каунас: КПИ, 1974. – С. 42–49.
2. Катин Н.И. Работа закладных деталей при сдвиге и совместном действии сдвигающих сил и изгибающих моментов / Н.И. Катин, А.М. Стульчиков // Сб. НИИЖБ “Стыки сборных железобетонных конструкций”. – М.: Стройиздат, 1970. – С.118–161.
3. Катин Н.И. Критические нагрузки на закладные детали при сдвиге // Н.И. Катин, Б.А. Шитиков // Сб. “Сборные железобетонные конструкции из высокопрочного бетона”. – М.: НИИЖБ, 1976. – С. 142–148.
4. Климов Ю.А. Предельное состояние арматурного стержня в бетонном массиве при предельно-поперечном изгибе / Ю. А. Климов // XL konf. nauk. KILóW PAN I KN PZITB Problemy naukowobadawcze budownictwa. – Tom. 3: Konstrukcje betonowe. – Rzeszów–Krynica–Warszawa: Zaklad malej poligrafij Politechn. Rzeszówskiej, 1994. – S. 65–92.
5. Кольнер ВМ. Работа арматурного стержня в бетоне при поперечном нагружении / ВМ. Кольнер, Ю.А. Тевелев // Сб. трудов ВНИИжелезобетон. – М.: Стройиздат, 1967. – Вып.13. – С. 119–131.
6. Курылло А.С. Исследование напряженного состояния и прочности железобетонных элементов при смятии / А.С. Курылло, В.Г. Кваша // Сб. “Концентрация деформаций микрообъектов, деталей, конструкций”. – Каунас: КПИ, 1974. – С. 59–72.
7. Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций / НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1984. – 87 с.
8. Салійчук Л.В. Вплив конструкції анкерів на опір зсуву закладних деталей залізобетонних конструкцій / Л.В. Салійчук // Зб. “Ресурсоекномні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне: РДТУ, 1999. – Вип. 3. – С.252–255.
9. Салійчук Л.В. Взаємодія з бетоном анкерів закладних деталей в зоні їх розташування / Л.В. Салійчук // Зб. “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне: УДУВГП, 2003. – Вип. 9. – С.311–316.
10. Салійчук Л.В. Дослідження роботи гнучких анкерів в закладних деталях і з’єднаннях залізобетонних конструкцій. / Л.В. Салійчук // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – Львів: НУЛП, 2006. – 562. – С. 96–103.
11. Салійчук Л.В. Несуча здатність і деформативність закладних деталей з різними типами анкерів при зсуві / Л.В. Салійчук // Вісник наукових праць Одеської державної академії будівництва і архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2010. – Вип. №39, Ч. 2. – С.226–234.
12. Салійчук Л.В. Вплив відігнутих анкерів на міцність і деформативність закладних деталей при зсуві і сумісній дії зсуваючої сили і згинального моменту / Л.В. Салійчук // Зб. “Ресурсоекономні матеріали конструкції будівлі та споруди”. – Рівне: НУВГП, 2013. – Вип. 25. – С.425–432.
13. Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов / М.М. Холмянский. – М.: Стройиздат, 1968. – 208 с.
14. Шитиков Б.А. Экспериментальные исследования анкерных стержней в бетоне при действии поперечной нагрузки / Б.А. Шитиков // Сб. НИИЖБ “Совершенствование стыков железобетонных конструкцій”. – М.: Стройиздат, 1987. – С. 23–30.