Новий метод визначення параметрів тужавіння портландцементу

Шевченко В. В. Новий метод визначення параметрів тужавіння портландцементу / В. В. Шевченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 462–464. – Бібліографія: 3 назви.

Authors: 

Шевченко В.В.

The new method determination parameters hardening of portland cement is offered in the article.

1. Тейлор Х. Химия цемента. – М.: Мир, 1996. – 560 c.
2. Шевченко В.В., Коцай Г.Н. Роль добавок мелкомолотого стекла в прединдукционном периоде твердения портландцемента. – Ч.2 // Вопр. химии и хим. технологии. – 2013. – №1. – С. 163 – 165.
3. Shevchenko V., Swierad W. A mechanism of Portland cement hardening in the presence of finely grained glass powder // Chemistry & Chemical Technology. 2007. – Vol.1, № 3. – Р. 179 – 184.