Енергоощадна система вентиляції житлового будинку

Ярослав В. Ю. Енергоощадна система вентиляції житлового будинку / В. Ю. Ярослав, О. М. Довбуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 473–476. – Бібліографія: 5 назв.

Authors: 

Ярослав В.Ю., Довбуш О.М.

In this article the energysaving ventilation system of typical civil building is presented. The quantitative estimation of heat consumption for such ventilation system is given.

1. Галузева програма енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010 – 2014 роки: Затв. Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.11.2009 р. №352.
2. Ливчак В.И. Повышение энергетической эффективности зданий // Энергосбережение. – 2012. – №6.
3. Серов С.Ф., Милованов А.Ю. Поквартирная система вентиляции с утилизаторами теплоты. – М.: АВОК, 2012.
4. Ярослав В., Четербок А. Впровадження енергоощадних заходів під час реконструкції житлових будинків // Вісн. НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2009. – № 655. – С.318–322.
5. ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель // Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. – К., 2006.