Підбір оптимального складу литої емульсійно-мінеральної суміші за критерієм її розпаду

Солодкий С. Й. Підбір оптимального складу литої емульсійно-мінеральної суміші за критерієм її розпаду / С. Й. Солодкий, Ю. В. Сідун, О. Є. Волліс // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 406–410. – Бібліографія: 9 назв.

Authors: 

Солодкий С.Й., Сідун Ю.В., Волліс О.Є.

The article presents the results of selecting the optimal composition of Slurry Seal for thin-layer protective pavement of Slurry Seal type for criterion of the mixture breakup.

1. Островерхий О.Г. Проектування тонкошарових емульсійно-мінеральних покриттів дорожніх одягів / автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.11 / О.Г. Островерхий / Нац. транспорт. ун-т. – К., 2002. – 16 с.
2. Дороги і мости: зб. наук. пр. / С.В. Кіщинський, Ю.Ф. Гончаренко, Е.М. Гнатюк. Досвід та проблеми влаштування на дорогах України тонкошарових покриттів типу «Сларрі Сіл». – К.: ДерждорНДІ, 2008. – Вип. 10.
3. AkzoNobel Surface Chemistry. Інформаційний бюлетень відділу дорожніх добавок. – Європа. – Вип. 80. – Осінь 2009.
4. ISSA Technical Bulletin A105 (Revised) May 2003, Recommended Performance Guidelines for Emulsified Asphalt Slurry Seal,
International Slurry Surfacing Association, Annapolis, MD, Web Page: www.slurry.org.
5. СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 2.1.3.3.3.2/4-2012. «Автомобильные дороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий. – Ч. 2: Устройство защитных слоёв и слоёв износа. – Раздел 4: Устройство защитного слоя с использованием литой эмульсионно-минеральной смеси методом «Сларри-Сил». – М., 2012.
6. ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208-2002. «Суміші литі емульсійно-мінеральні та холодні асфальто-бетонні». – К.: Укравтодор, 2002.
7. ДСТУ Б В.2.7-129:2006. «Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови». – К.: Мінбуд України, 2006.
8. ДСТУ 4044-2001. «Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови». – К.: Держстандарт, 2001.
9. AkzoNobel Surface Chemistry. Інформаційний бюлетень по застосуванню асфальтобетонну. – 2011. – Вип. 82.