Using Bitumen Emulsions Based on Oxidated, Distillation and Modified Oxidated Bitumens for Slurry Seal Production

Автори: 
Serhiy Pyshyev, Yuriy Grytsenko, Serhiy Solodkyy, Iurii Sidun and Oleksiy Vollis

Serhiy Pyshyev-1, Yuriy Grytsenko-1, Serhiy Solodkyy-2, Iurii Sidun-2 and Oleksiy Vollis-2

  1. Institute of Chemistry and Chemical Technology, Lviv Polytecnic National University, 12, S. Bandery str., 79013 Lviv, Ukraine
  2. Institute of Building and Environmental Engineering, Lviv Polytecnic National University, St. Bandery 12, 79013 Lviv, Ukraine

Three commercial road emulsions on the basis of petroleum bitumens differing by their production method (oxidated, distillation and modified bitumens) and Redicote E-11 emulsifier were obtained. The obtained emulsions were used for the production of Slurry Seal and thin-layer road coatings on its basis. The coatings based on modified oxidated bitumen have more advantages compared with those based on oxidated bitumen. The expensive distillation bitumen may be exchanged for modified oxidative one to use it in a Slurry Seal technology. We propose to use the indene-coumarone resin for oxidated bitumen modification to improve its adhesive and cohesive properties.

[1] Virozhemsky V., Mishchenko M., Kushnir O. and Katukova V.: Avtoshlyahovyk Ukrainy, 2009, 1, 41.
[2] Savenko V., Ostroverhyi O. and Kaskiv V.: Avtoshlyahovyk Ukrainy, 2007, 1, 40.
[3] Klymchuk S.: Avtoshlyahovyk Ukrainy, 2003, 1, 31.
[4] Ukrainian standards VBN V.2.3-218-175-2002. Kyiv, Ukravtodor, 2002.
[5] Kishchynskyi S.: Dorozhnya Galyz Ukrainy, 2010, 2 53.
[6] Ayupov D., Potapova L., Murafa A. et al.: Stroitelnye Materialy, 2011, 15, 140.
[7] Zolotariov V. and Lapchenko A.: Avtoshlyahovyk Ukrainy, 2008, 5, 29.
[8] Al-Ameri M., Grynyshyn O. and Khlibyshyn Y.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 323.
[9] Pushkariov Y. and Kunshenko B.: Trusy Odesskogo Polytechn. Univ., 2005, 23, 152.
[10] http://zkxychem.en.alibaba.com/productgrouplist219014637/Coumarone_Resin....
[11] Pyshyev S., Grytsenko Y., Khlibyshyn Y. et al.: Vostochno-Evrop. Zh. Pered. Techn., 2014, 64, 4.
[12] Pyshyev S., Nikulyshyn I., Grytsenko Y. and Gnativ Z.: UgleKhim. Zh., 2014, 5, 41.
[13] Sokolov V.: Inden-Kumaronovye Smoly. Metallurgiya, Moskwa 1978.
[14] Kolyandr L., Shustikov V., Andreeva V. et al.: A.c. 806691 SSSR, Publ. BI, 1981, 7.
[15] Ukrainian standards DSTU 4044-2001. Kyiv, Dergstandard, 2001.
[16] European standards EN 12591-2009.
[17] ISSA Technical Bulletin A105 (Revised). Annapolis, MD, May 2003. 
[18] ISSA Technical Bulletin 139. Washington, DC, 1990.
[19] European standards EN 12274-4.
[20] Syrkin A. and Movsumzade E.: Osnovy Khimiyi Nefti i Gaza. UGNTKU, Ufa 2002.
[21] Rybak B.: Analiz Nefti i Nefteproduktov. GosNTI Neft. i gorno-toplivn. lit-ry, Moskwa 1962.
[22] European standards EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of softenіng point — Ring and Ball method.
[23] Odabashyan G. and Shvets V.: Laboraornyi Praktikum po Khimii i Technologii Organicheskogo i Neftekhimicheskogo Synteza. Khimiya, Moskwa 1992.
[24] Ukrainian standards DSTU B V.2.7-81-98.
[25] Pyshyev S., Grytsenko Y., Solodkyy S. and Sidun Y.: UgleKhim. Zh., 2015, 1, .
[26] Ukrainian standards DSTU B V.2.7-129:2013.