Технологія зведення просторових структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій

Гасій Г. М. Технологія зведення просторових структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій / Г. М. Гасій, Є. В. Дяченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 69–72. – Бібліографія: 10 назв.

Authors: 

Гасій Г.М., Дяченко Є.В.

Article focuses on the installation conditions for structural-cabling covering structures with straight flow method of works organization.

1. Дикман Л.Г. Организация строительного производства: Учебник для строительных вузов / Л.Г. Дикман. – М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 608 с.
2. Технология возведения зданий и сооружений: учеб. для строит, вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 446 с; ил.
3. Фатхудинов Р.А. Организация производства: учебник / Р.А. Фатхудинов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.
4. Мамед-Заде Н.А. Методы расчета строительных потоков / Н.А. Мамед-Заде. – М.: Стройиздат, 1975. – 176 с.
5. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели: учеб. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.
6. Юдін А.В. Планування й управління виробничими процесами з використанням методів математичного моделювання: навч. посіб. / А.В. Юдін. – Полтава: ПДТУ, 2002. – 188 с.
7. Стороженко Л.І. Особливості сталезалізобетонних структурних покриттів та їх будівництва / Л.І. Стороженко, Л.І. Сердюк, В.М. Тимошенко, О.В. Нижник, Г.М. Гасій // Галузеве машинобудування, будівництво: зб. наук. праць. – Полтава: ПолтНТУ. – 2006. – Вип. 18. – С. 90–96.
8. Гасій Г.М. Монтаж структурно-вантових сталезалізобетонних оболонок / Г.М. Гасій // Проблеми сучасного будівництва: Мат. Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених і студентів. – Полтава 2012. – С. 274–275.
9. Гасій Г.М. Проектування сталезалізобетонних структурних конструкцій покриття / Г.М. Гасій // Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація. – К.: НДІБК, 2008. – Вип. 70. – С. 269–277.
10. Стороженко Л.І. Дослідження і проектування сталезалізобетонних структурних конструкцій / Л.І. Стороженко, В.М. Тимошенко, О.В. Нижник, Г.М. Гасій, С.О. Мурза. – Полтава: АСМІ, 2008. – 262 с.