Використання роздільського фосфогіпсу у виробництві сухих будівельних сумішей

Новосад П. В. Використання роздільського фосфогіпсу у виробництві сухих будівельних сумішей / П. В. Новосад, С. В. Королько, Р. A. Солтисік // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 276–280. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 6 назв.

Authors: 

Новосад П.В., Королько С.В., Солтисік Р.A.

This article presents the results of research into new directions of development and possibility of dry mixes usage from phosphogypsum Rozdil МСІ "Sulfur".

1. Гавриш О.М. Системи сухого будівництва КНАУФ: від сухої штукатурки – до функціональних гіпсових плит // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2010. – Вип. № 37. – С. 38–43.
2. Фішер Х.-Б., Новак С., Острадецкій І. / Низкообожженные полугидрат сульфату кальцію і їх вологопоглинання / Цемент і його застосування. – (2005) 5. – S. 39 – 42.
3. Стоніс С.Н., Кукляускас А.І., Бачаускене М.М. Особливості отримання будівельного гіпсу із фосфогіпсу // Будівельні матеріали. 1980. № 2. – С. 18.
4. Червяков Ю.М., П'ятигорська Н.І., Супрун Л.А. Відвальний фосфогіпс як сировина при виготовленні будівельних матеріалів / Матеріали науково-практичного семінару "Гіпс, техногенний гіпс, вироби на основі гіпсу і їх використання в житловому будівництві". – К., 2004. – С. 52–59.
5. Дворкін Л.Й. Сухі Будівельні суміші з використанням фосфогіпсу / Л.Й. Дворкін, А.В. Мироненко, Т.О. Поліщук-Герасимчук // Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. – Рівне, 2008. – № 2 (42). Ч. 1. – С. 230–235.
6. Sanytsky М., Fischer H.-B. Korolko S. Modified composite gypsum binders based on phosphogypsum // Internationale Baustofftagung IBAUSIL 16. – Band 1. – Weimar (Germany), – 2006. – P. 875–882.