Вплив технологічних факторів на властивості волокнистоцементних виробів

Вплив технологічних факторів на властивості волокнистоцементних виробів / Т. Є. Марків, М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька, Т. М. Круць, Ю. Л. Новицький // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 255–261. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 6 назв.

Authors: 

Марків Т.Є., Саницький М.А., Кропивницька Т.П., Круць Т.М., Новицький Ю.Л.

The influence of technological factors on the properties of fibre cement articles is investigated. The research reveals an interconnection between microstructure and strength of the cement matrix with the average density, moisture deformation and warping of fibre cement sheets.

1. Schneider M., Romer M., Tschudin M., Bolio H. Sustainable cement production-present and future // Cement and Concrete Research. – V. 41. – 2011. – P. 642–650.
2. Саницький М.А., Марків Т.Є., Круць Т.М. Волокнистоцементні вироби на основі портландцементу, одержаного з використанням вторинних паливних матеріалів // Будівельні матеріали та вироби. – 2011. – №4(69). – С.3–8.
3. Будівельно-технічні властивості цементів, одержаних з використанням альтернативного палива // Т.М. Круць, Т.Є. Марків, М.А. Саницький, О.В. Ушеров-Маршак, А. Кабусь / Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. “Теорія і практика будівництва”. – 2011. – С. 326–330.
4. Енергетичне використання горючих відходів у цементній промисловості // М.А. Саницький, Т.Є. Марків, Ю.Л. Новицький, Т.М. Круць /Будівельні матеріали та вироби. – №5 (52). – 2008.
5. Odler I., Wonnemann R. Effect of alkalies on Portland cement hydration // Cement and Concrete Research. – V. 13. – 1983. – P. 477–482.
6. Штарк Й. Цемент и известь / Й. Штарк, В. Бернд; [пер. с нем. А. Тулаганова]; под ред. П. Кривенко. – К., 2008. – 480 с.