New challenges for contemporary architecture: interdisciplinarity – innovation – social communication

Szpytma C. New challenges for contemporary architecture: interdisciplinarity – innovation – social communication / Cezary Szpytma // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 756 : Теорія і практика будівництва. – С. 292–297. – Bibliography: 8 titles.

Authors: 

Szpytma C.

This paper refers to seeking new possibilities for contemporary architecture to develop. The discussed problems focus on interdisciplinarity, innovation, social communication as elements indispensable for development. The article applies to the essence and the notion of relations between these elements. The presented examples illustrate selected design problems. Social communication is described as the determinant of modern society development based on information flow. Two projects are presented, both practical examples of the discussed issues.

1. Drucker P., Innovation and Entrepreneurship, 1985, Polish edition: PWE, Warszawa 1992.
2. Freeman C., Systems of Innovation: Selected Essays in Evolutionary Economics, Edward Elgar Publishing Ltd, 2008.
3.Altshuller G.S. , Elementy teorii twórczości inżynierskiej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
4. Dygoń M, Wolińska I., Projekty innowacyjne – poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Krajowa Instytucja Wspomagająca, Warszawa 2011.
5. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007, p. 118.
6. Dobek- Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum,Wrocław 1999.
7. Dobek- Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999, p. 33.
8. Berger C., Lorenc J., Skolnick L., Czym jest projektowanie wystaw, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008.