MONOLITHIC FLAT REINFORCED CONCRETE SLABS WITH EFFECTIVE INSERTS

2017;
: 144-150
1
Lviv Polytechnic National University, department of Highways and Bridges
2
Lviv Polytechnic National University, department of Highways and Bridges
3
Lviv Polytechnic National University, department of Highways and Bridges
4
Lviv Polytechnic National University, department of Highways and Bridges

Structural schemes and the construction features of foundation reinforced concrete slabs with effective inserts that designed for building different structures design, including during reconstruction are given.
The general configuration and foundation slab design for further construction in Ternopil city has a complex configuration in plan. Taking into account that the further construction is located on the filled soil, the design of the foundations in the form of a continuous flat plate was adopted for all further construction, which significantly reduced the pressure on the soil. To reduce the consumption of concrete and the weight of the plate used expanded in plan polystyrene foam. A more regular structural system is the foundation slab, designed for the construction of a resort hotel in Morshyn village of Lviv region. In order to reduce the consumption of concrete and insulation of the basement floor was designed a solid foundation slab with rectangular foam polystyrene inserts in plan. The need of strengthening the foundations of the building on Lemkivska street in Lviv is connected with building vertical extension, which significantly increased the load on the foundation and pressure on the soil. In view of the insignificant width of the foundations base and the filled soil below them, the main option was to strengthen the foundations by arranging a solid monolithic slab with inserts, which was brined under the existing foundations. The use of polystyrene inserts in reinforced concrete foundation slab allowed significantly (by 28,2–30,7%) to reduce consumption of concrete and to arrange a warmer basements floor during the construction of new buildings and in the reconstruction of existing buildings.

1. Mel’nyk I. V. Konstruktyvno-tekhnolohichni osoblyvosti betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsiy z efektyvnymy vstavkamy / I. V. Mel’nyk // Mizhvidomchyy nauk.-tekhn. zb. – Kyiv, 1999. – Vyp. 50. – S. 164–171. 2. Mel’nyk I. V. Sposib vyhotovlennya pustotilykh betonnykh i zalizobetonnykh vyrobiv / I. V. Mel’nyk // Deklaratsiynyy patent na vynakhid. – Byul. #7-II vid 15.12.2000r. 3. Mel’nyk I. V. Optymizatsiya zalizobetonnykh konstruktsiy z dopomohoyu efektyvnykh vstavok / I. V. Mel’nyk // Zbirnyk naukovykh statey: Problemy teoriyi i praktyky budivnytstv:, tom IV. – L’viv: 1997– S. 89–90. 4. Mel’nyk I. V. Konstruktyvni rishennya ploskykh monolitnykh zalizobetonnykh perekryttiv z efektyvnymy vstavkamy i eksperymental’ne doslidzhennya yikh frahmentiv / V. M. Sorokhtey // Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy: Zbirnyk naukovykh prats’, vyp. 14. – Rivne: 2006. – S. 253–260. 5. Mel’nyk I. V. Konstruyuvannya i doslidzhennya ploskykh monolitnykh perekrytiv z efektyvnymy vstavkamy / O. Yu. Tsarynnyk, V. M. Sorokhtey // Budivel’ni konstruktsiyi: Mizhvidomchyy nauk.-tekhn. zb., vyp. 67 – Kyiv, NDIBK: 2007 s. 794–801. 6. Mel’nyk I. V. Monolitni zalizobetonni perekryttya skladnoyi konfihuratsiyi v plani / V. M. Sorokhtey, B. V. Yaremko // Problemy teoriyi i praktyky budivnytstva. Visnyk NU “L’vivs’ka politekhnika”. 2007. #600 – S. 230–235. 7. Yalovenko V. Y. Tsylyndrycheskye pustoobrazovatyly dlya prymenenyya v monolytnыkh zhelezobetonnыkh plytakh perekrыtyy / Y. V. Sannykov // Budivel’ni konstruktsiyi: Kyiv: NDIBK, 2005 r. 8. Yevstaf“yev V. I. Polehsheni bahatosharovi perekryttya dlya arkhitekturno-budivel’nykh system z shyrokym krokom nesuchykh konstruktsiy / V. I. Yevstaf“yev. – Kyiv, 2004 – s. 18. 9. Shmukler V. S. Otsenka nadёzhnosty zhelezobetonnыkh monolytnыkh oblehchёnnыkh perekrыtyy / V. S. Shmukler, M. D. Pomazan // Komunal’ne hospodarstvo mist. – 2013. – # 105. – S. 17–22. 10. Artyukh V. H. Dosvid proektuvannya ta budivnytstva monolitnykh zalizobetonnykh plyt z tsylindrychnymy porozhnynamy v perekryttyakh tsyvil’nykh budynkiv / V. H. Artyukh, I. V. Sannykov // Budivnytstvo Ukrayiny. – K., 2007. – Vyp. 4. – S. 13–15. 11. Tonkacheev H. N. Tekhnolohychnost’ konstruktsyy monolytnыkh plyt perekrыtyy
hrazhdanskykh zdanyy / H. N. Tonkacheev, V. V. Taran // Mistobuduvannya ta terytorial’ne planuvannya. – K.: KNUBA, 2008. – Vyp. 29. – S. 381–394.