Volume 904, 2018-2

In this Number

(12 papers)
Oksana Poznyak, Nataliia Kondratieva, V. Melnyk , T. Melnyk
44-49
Yurii Yurkevych, Orest Voznyak, Olena Savchenko, Khrystyna Myroniuk
75-81