Editorial board

Editor-in-Chief​ - Prof. Vasyl Zhelykh (Ukraine)

Executive Secretary - Dr. Khrystyna Myroniuk  (Ukraine)

 • Prof. Zinoviy Blikharskyy (Ukraine)
 • Prof. Myroslav Sanytskyi (Ukraine)
 • Prof. Serhii Solodkyi (Ukraine)
 • Prof. Khrystyna Sobol (Ukraine)
 • Prof. Yevhen Kharchenko (Ukraine)
 • Dr. Orest Voznyak (Ukraine)
 • Dr. Bohdan Stasyuk (Ukraine)
 • Dr. Volodymyr Vira (Ukraine)
 • Prof. Jacek Selejdak (Poland)
 • Prof. Maciej Major (Poland)
 • Prof. Malgorzata Ulewicz (Poland)
 • Prof. Dušan Katunský (Slovakia)
 • Prof. Nadežda Števulová (Slovakia)
 • Dr. Peter Kapalo (Slovakia)
 • Dr. Zuzana Vranayová (Slovakia)