Редакційна колегія

Відповідальний редактор - д.т.н., проф.. Желих В. М. (Vasyl Zhelykh) - завідувач кафедри ТГВ

Відповідальний секретар - к.т.н., доц. Миронюк Х.В. (Khrystyna Myroniuk) - доц. каф. ТГВ

Члени редколегії:

 • д.т.н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович (Zinoviy Blikharskyy),
 • д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович (Myroslav Sanytskyi),
 • д.т.н., проф. Солодкий Сергій Йосифович (Serhii Solodkyi),
 • д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна (Khrystyna Sobol),
 • д.т.н., проф. . Харченко Євген Валентинович (Yevhen Kharchenko),
 • д.т.н., доц. Возняк Орест Тарасович (Orest Voznyak),
 • канд. фіз.-мат. наук, доц. Стасюк Богдан Мирославович (Bohdan Stasyuk),
 • к.т.н., доц. Віра Володимир В. (Volodymyr Vira),
 • проф. Яцек Селейдак (Польща) (Jacek Selejdak),
 • проф. Мацей Майор (Польща) (Maciej Major),
 • проф. Малгожата Улевич (Польща) (Malgorzata Ulewicz),
 • проф. Душан Катунський (Словаччина) (Dušan Katunský),
 • проф. Надежда Стевулова (Словаччина) (Nadežda Števulová),
 • доц. Петер Капало (Словаччина) (Peter Kapalo),
 • доц. Зузана Вранайова (Словаччина) (Zuzana Vranayová).