Regional aspects of heat supply in the system of fuel and energy complex of Ukraine

Authors: 

M.V. Rymar, M.I. Dembytskyi

Lviv Polytechnic National University

This paper attempts to characterize the fuel and energy complex of Ukraine and analyzes the heat supply complex on the example of Lviv region. The main problems in the field are highlighted. The ways of diversifying fuel and energy resources of Ukraine are determined. The basic directions of implementing the alternative energy sources are analyzed. A comprehensive description of the alternative and renewable energy sources potential, on the examples of different regions of Ukraine, is provided.

1. Енергетична безпека України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ ua/about-ukraine/economic-cooperation/energy-security. 2. Про теплопостачання: Закон України від 02.06.2005 р. [чинний] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2633-15. 3. Мельниченко О.В. Стан систем теплопостачання міст України та напрями удосконалення їх роботи / Мельниченко О.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.truba.ua/library/art-ctan_sistem_teplopostachannja_-mist. 4. Микола Вигода. Проблеми енергетичної безпеки України / Микола Вигода [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/problemi-jenergetichnoji-bez... 5. Швецов А.І. Енергетична незалежність. Шляхи та ціна забезпечення: аналітична записка / А.І. Швецов, М.Г. Земляний. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/54.htm. 6. Статистична інформація Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо показників ПЕК [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=260835&cat_.... 7. Мягченко О.П. Основи 
екології : підручник / О.П. Мягченко. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 312 с. 8. Енергетична стратегія України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 9. Шевцов А. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в Україні у світлі нових європейських ініціатив [Електронний ресурс] — Регіональний філіал НІСД у м. Дніпропетровську / А. Шевцов, М. Земляний, Т. Ряузова. — Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/2.htm 10. Програма модернізації систем теплопостачання у Львівській області на 2012–2016 роки [Електронний ресурс] / Головне управління житлово-комунального господарства Львівської ОДА — Режим доступу : http://loda.gov.ua/oda/upravlinnya/departament-zhytlovo-komunalnoho-hosp... 11. Енергетична безпека України : зб. ст. та аналітичних матеріалів / за заг. ред. О.О. Воловича / Національний інститут стратегічних досліджень; Регіональний філіал у м. Одесі. — Одеса: Фенікс, 2009. — 356 с. 12. Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві: тематичний додаток до Українського щорічника міжнародного права: зб. матер. Міжнародної наукової конференції «Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці» 25 квітня 2012 р. / за ред. О.В. Задорожнього і В.І. Олещенко; відп. секретар С.Д. Білоцький. — К.: «Фенікс», 2012. — 298 с. 13. Про забезпечення сталої роботи систем життєзабезпечення населення, зокрема підприємств теплоенергетики, водопостачання, газопостачання, електроенергетики, дорожнього господарства та служб з надзвичайних ситуацій, балансу газу на 2013 рік, та стану розрахунків : довідка на селекторну нараду 17 грудня 2013 року під головуванням віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула