THE CONDITIONS OF USING OF LOYALTY PROGRAMS ON THE POLISH MARKET

1
University of Bielska-Biala

Brand loyalty is a strategic asset of the company. Having loyal or faithful customers, in
the era of competition, provides to business of essential benefits. Shaping of customer loyalty is
not so easy. Companies, among others, by developing such elements as customer service quality
and marketing communication quality, try to influence on customers' market behavior.
One of the tools of influence on customers' behavior is loyalty programs. Thanks to these,
brand owners try to attract and retain customers by planning the reward system and trying to
reward the most loyal customers by – on the one hand – providing them an additional value,
and on the other hand – turning them into brand advocates, the most valuable customer group.
Popularity of loyalty programs in Poland is not very high. It is estimated that 25-40% of
customers use loyalty programs. It is less than, for example, in the US or Canada. The benefits
offered by most loyalty programs in Poland, however, are not high, and consumers think that
the rewards they can get are very expensive and overpriced. Such a low assessment of the
benefits of loyalty programs among customers negatively impact on their social acceptance.
The change of business activities can change attitudes among Polish society. A positive example
is the «My Ladybird» (in original «Moja Biedronka»), it is program introduced by the
Biedronka discount chain, where both are the proposed bonuses and additional promotional
campaigns, which were essentially targeted at children, proved to be a great success and have
allowed them to outperform competitors with a recognized position in this area in just half a
year. The attractiveness of the program has led to the active use it by 5 million households,
which constitutes about 40 % of all households in Poland.
The aim of the research is to present the concept of loyalty and the role of loyalty
programs in shaping it. The author focused mainly on the conditions of today's popularity (or
lack of it) available loyalty programs in Poland. Because of the availability of numerous studies
of loyalty programs in Poland, secondary data was used in the study.

1. AdRetail (2017) «Smart Okazje - zwyczaje zakupowe Polaków 2017», badanie przeprowadzone metodą CAWI (N=2805). Za: Kilkuprocentowa obniżka już nie wystarczy, żeby zachęcić do zakupów. Klienci oczekują od sieci większych rabatów, Available at: http://adretail.pl/18679-kilkuprocentowa-obnizka-juz-nie- wystarczy-zeby-zachecic-do-zakupow-klienci-oczekuja-od-sieci-wiekszych-rabatow.
2. Analiza GfK Polonia (2010) Najlepszy jest klient lojalny, «Wiadomości handlowe», 3.03.2010, wiadomoscihandlowe. pl.
3. Balawender G. (2017) Miliony aktywnych kart Moja Biedronka, Rzeczpospolita, Handel.
4. Brak lojalności klientów wynika z niemal permanentnej wojny cenowej (2017) Wiadomości Handlowe Available at: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/brak-lojalnosciklientow-wynik.... Badanie przeprowadzone metodą CAWI (N=2805);.
5. Capizzi M. T., Ferguson R., (2005) Loyalty trends for the twenty-first century, Journal of Consumer Marketing, 22/2, 72-80. https://doi.org/10.1108/07363760510589235
6. Foxal G. R., Goldsmith R. E. (1998) Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 31.
7. Howaniec H., Waszkielewicz W. (2008) Czynniki kształtowania lojalności wobec marki, W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej, red. nauk. H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała, 39-47.
8. Howaniec H. (2010) Znaczenie i uwarunkowania lojalności klientów, Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała, 97-114.
9. Kim B., Shi M., Srinivasan K., (2001) Reward Programs and Tacit Collusion, Marketing Science, 20(2), 99-120. https://doi.org/10.1287/mksc.20.2.99.10191
10. Kivetz R., Simonson I. (2002) Earning the Right to Indulge: Effort as a Determinant of Customer Preferences Toward Frequency Program Rewards, Journal of Marketing Research, 39 (May), 155-70. https://doi.org/10.1509/jmkr.39.2.155.19084
11. Rydel M. (2001) Komunikacja marketingowa. M. Rydel. (red.), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 71.
12. Kopalle P.K., Neslin S.A., The Economic Viability of Frequency Reward Programs in a Strategic Competitive Environment, Review of Marketing Science, 1, 200, 1-41. https://doi.org/10.2202/1546-5616.1002
13. Altkorna J., Kramera T. (1998) Leksykon marketingu, praca zbior., PWE, Warszawa, Maison&Partners, badanie przeprowadzone na panelu Ariadna, metodą CAVI, p. 135.
14. Money pl (2017) https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/maisonpartners-62-polakow..., 2336247.html.
15. Meyer-Waarden L. (2007) The effects of loyalty programs on customer lifetime duration and share of wallet, Journal of Retailing 83/2, 223-236. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2007.01.002
16. Monitor Programów Lojalnościowych (2017) ARC Rynek i Opinia, czerwiec 2017. Za: Programy lojalnościowe zyskują w małych miastach i na wsiach, Available at: http://www.arc.com.pl/programy_lojalnosciowe_zyskuja_w_malych _miastach_i_na_wsiach-40999642-pl.html.
17. Monitor Programów Lojalnościowych (2017) ARC Rynek i Opinia, sierpień 2016. Badanie przeprowadzone metodą CATI (N=1021) oraz CAWI (N=802). Za: Spada zainteresowanie programami lojalnościowymi, ARC Rynek i Opinia, Available at: http://www.arc.com.pl/spada_zainteresowanie_programami_lojalnosciowymi-4....
18. O'Brien L. and Jones Ch. (1995) Do Rewards Really Create Loyalty?, Harvard Business Review, 73, 75-82.
19. O'Shaughnessy (1994) Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa, p. 79.
20. Soman D. (1998) The Illusion of Delayed Incentives: Evaluating Future Effort-Money Transactions, Journal of Marketing Research, 35 (November), 427-37. https://doi.org/10.1177/002224379803500402
21. Spada zainteresowanie programami lojalnościowymi (2017) ARC Rynek i Opinia, Available at: http://www.arc.com.pl/spada_zainteresowanie_programami_lojalnosciowymi-4....
22. Urbanek G., (2002) Zarządzanie marką, PWE, Warszawa, p. 40.
23. Wygnański T. (2017) Prawie połowa Polaków korzysta z programów lojalnościowych. Ten wskaźnik niemal nie zmienia się od kilku lat. Polacy za to częściej korzystają z więcej niż jednego programu - wynika z badania firmy ARC Rynek i Opinia, W: Poradnik. Programy lojalnościowe, p. 98, Available at: http://pic.media.com.pl/pic/SKLEP/Do_pobrania/2015/Raport/Sodexo_Poradni....
24. Youjae Y., Hoseong J. (2003) Effects of Loyalty Programs on Value Perception, Program Loyalty, and Brand Loyalty, Journal of the Academy of Marketing Science 31, 229-240. https://doi.org/10.1177/0092070303031003002
25. Zhang J.Z., Krishna A., Dhar S. K. (2000) The Optimal Choice of Promotional Vehicles, Management Science, 46 (3), 348-62. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.3.348.12062