Volume 900, 2018

In this Number

(11 papers)
I. Voloshyna, Volodymyr Moroz, Volodymyr Tsyapa, L. Karplyuk
pp. 3 - 9
L. Karplyuk, Volodymyr Moroz, Ihor Holovach, A. Nischyi
pp. 21 - 28
Yaroslav Marushchak, Bohdan Kopchak, Lidiya Kasha
pp. 47 - 51
E. Chaplygin, S. Shinderuk, O. Sabokar, V. Dzuba
pp. 72 - 76