Інформаційна система керування автодилерською мережею на основі технологій інтеграції

2008;
: сс. 19 – 28
Authors: 

Берко А.Ю., Матрофайло І.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення Вебу та розглянуто можливість застосування з цією метою вікі-шаблонів.

1. Berko A. Consolidated data models for electronic business systems. / Andriy Berko // Proceedings of IXth Internationale Conference CADSM 2007. – Lviv, 2007. – pp. 341 – 342. 2. Lenzerini М. Data Integration: A Theoretical Perspective. / Marco Lenzerini // Proc. of the ACM Symp. on Principles of Database. Systems (PODS), 2002. – pp. 233 – 246. 3.The Lowell Database Research Self-Assessment Meeting [Електронний ресурс]/ Lowell Massachusetts. – 4-6 May 2003 // http://research.microsoft. com/ ~gray/ lowell. – June, 2003. 4. White C. Data Integration: Using ETL, EAI, and EII Tools to Create an Integrated Enterprise (Report Excerpt)./ C. White // http://www.tdwi.org/Publications/ WhatWorks/ display.aspx?id=7979, 2007. 5. Качан С.П. Розміщення продуктивних сил України /С.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрика та ін. Під ред. Є. П. Качана. – К.: Вища школа, 1998. – 457 с. 6. Ландэ Д.В. Основы интеграции информационных потоков: Монография / Дмитрий Ландэ. – Киев.: Инжиниринг, 2006. – 240 с. 7. Саати Т., Свіяз К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: Радио и свіязь, 1991. – 224 с. 8. Система управління персоналом SoftServeExplorer / SoftServe, Inc. – [Електронний ресурс]. – //http://www.softservecom.com/Products/SSExplorer/ Overview.asp, 2007. 9. INTEMS – Система для планування ресурсів підприємства та керування проектам компанії Іntellіas. – [Електронний ресурс]. – http://www.intellias.de/en/intems_erp_pm.php, 2007.