Інтелектуальна інформаційна система дослідження лексичних інновацій в англомовному євроінтеграційному дискурсі

2008;
: сс. 212 – 219
Authors: 

Литвин В.В., Мельник А.С., Буньо Г.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто побудову інтелектуальної інформаційної системи дослідження лексичних інновацій в англомовному євроінтеграційному дискурсі. Обґрунтовується доцільність розроблення такої систем з огляду на євроінтеграційний курс нашої держави. Наводяться переваги та недоліки розробленої системи.

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс : лингвистический энциклопедический словарь. – М.: 1990. – С. 136–137. 2. Караулов Ю.Н., Петров В.В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. – C. 8. 3. Dijk T.A. van. Discourse Studies. – London: Sage, 1997. – 245 p. 4. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с. 5. Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. – Львів: ПАІС, 2006. – 228 с. 6. Литвин В.В., Даревич Р.Р., Досин Д.Г. Використання агент них систем, керованих онтологією, для пошуку інформації в мережі Інтернет // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2007. – № 589. – С. 164–174. 7. Даревич Р.Р. Метод оцінювання подібності текстових документів, доповнених контекстом з онтології / Р.Р. Даревич, Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Н.В. Никитюк // Відбір і обробка інформації. – 2007. – №27(103). – С. 109–115.