Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції

2008;
: сс. 55 – 77
Authors: 

Висоцька В.А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем.

1. Берко, А.Ю. Архітектура та інформаційні технології систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Відбір і обробка інформації: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Львів, 2008. – № 28 (104). – С. 118–125. 2. Берко А.Ю. Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, Л.В. Чирун // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. –2008. – № 616. – С. 128–136. 3. Берко А.Ю. Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька // Автоматизовані системи управління та прилади автоматики. Науково-технічний журнал. – Харків, 2006. – № 137. – С.48–55.