Подання даних медичного паспорту ненормалізованими відношеннями

2008;
: сс. 87 – 94
Authors: 

Григорович А.Г., Григорович В.Г.

  1. Дрогобицький педагогічний ліцей
  2. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра інформаційних систем і технологій

Аналізуються дані, які опрацьовує дільничний терапевт. Розглянуто структуру медичного паспорта та обґрунтовано, що саме ненормалізовані відношення найадекватніше описують предметну галузь. За допомогою ненормалізованих відношень побудовано модель даних системи «Дільничний терапевт».

1. Makinouchi A. A consideration on normal form of not-necessarily-normalized relation in the relational data model. In Proc. 3rd International Conference on Very Large Databases, pages 447-453, Tokyo, Oct. 1977. 2. Olle T.W. Introduction to ‘Feature Analysis of Generalized Data Base Management systems’, CACM, Vol. 14. No 5, May 1971. 3. Wiederhold G. Database Design (2nd ed.) McGraw-Hill, 1983. 4. McGee W.C. The Information Management System IMS/VS Part 1: General structure and Operation. IBM Syst. J., Vol. 16., No. 2, 1977. 5. Carey M.J., DeWitt D.J., Richardson J.E., Shekita E. Object and File Management in the EXODUS Extensible Database System. Int. Conf. on VLDB, Aug. 1986. 6. Stonebraker M., Rove L.A. The Design of POSTRGES. Proc. CAN SIGMOD Int. Conf. on Management of Data, May 1986. 7. С. Фейерштейн, Б. Прибыл. Oracle PL/SQL для профессионалов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 941 с. 8. Грофф Дж., Вайнберг П. Энциклопедия SQL. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 896 с. 9. http://www.softwareag.ru/Solutions/ 10. Завалій Т.І. Оцінка якості класифікаторів, побудованих на основі правил, виведених з таблиці медичних даних за допомогою теорії неточних множин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 519. – С.122–132. 11. Кравець Р.Б., Скребець Ю.В. Інтелектуальна система підтримання прийняття рішень для служби швидкої допомоги // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 519. – С.198–206. 12. Лещинський Є.Я. Моделювання процесу збирання та подання ієрархічно організованої інформації на прикладі спостережень за імунологічними пацієнтами // Вісник Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка».– 2004. – № 519. – С.214–225. 13. Нікольський Ю.В., Щербина Ю.М. Дослідження ефективності використання дерев прийняття рішень для прогнозування діагнозу в медицині // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 519. – С.244–254. 14. Завалій Т.І., Нікольський Ю.В., Шестакевич Т.В. Використання технології наближених множин для інтелектуального аналізу даних // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – № 589. – С.98–107. 15. Коссак Б.О. Аналіз досліджень та розвиток телеметричних інформаційних технологій // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – № 589. – С.123–131. 16. Ліщинський Є.Я. Перетворення даних у семантичних мережах з ієрархічною структурою // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – № 589. – С.143–154.