Система підтримання прийняття рішень для багатокрокових процесів з використанням ланцюгів Маркова

2008;
: сс. 148 – 155
Authors: 

Грімнак О.В., Катренко А.В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано результати застосування ланцюгів Маркова з використанням рекурентного методу з погляду оцінки їх ефективності для визначення оптимальної стратегії. Розроблено систему підтримання прийняття рішень (СППР) на основі проведених досліджень.

1. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. – М.: Синтег, 2002. – 316 с. 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації : Навч.посібник з грифом МОН. – Львів: Новий світ – 2000, 2003. – 424 c. 3. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. 4. Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник з грифом МОН. 2-ге вид. — Львів: Магнолія-2006, 2007. – 480 с. 5. Пилипенко В.В. Алгоритм розпізнавання злитого мовлення з надвеликих словників із застосуванням вибірки інформації з баз даних / [Електронний ресурс] / Пилипенко В.В. – Праці 8-ї міжнародної конференції «УкрОбраз-2006», Київ, 2006. — Режим доступу: http: // www. speech. com.ua / narticles.html 6. Dura C. The Use of Markov Chains in Marketing Forecasting / Dura C. – Annals of the University of Petrosani, Economics, 2006. – P: 69–76. 7. Kamal M. Markov Analysis of Saudization in Engineering Companies / Kamal M. Al-Subhi Al-Harbi – Journal of Management in Engineering, Vol. 13, No. 2, March/April 1997. – P. 87–91. 8. Чернов А.С. Марковские модели в экономических системах массового обслуживания / [Електронний ресурс] / Донецький Національний технічний університет, 2006.— Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2006/fvti/chernov/diss/index.htm.