Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах України

2008;
: сс. 94 – 100
Authors: 

Драгомиров В.В., Казарєзов А.Я., Чирун Л.Б.

В.В. Драгомиров1, А.Я. Казарєзов2, Л.Б.Чирун3

  1. Миколаївська філія Європейського університету, м. Миколаїв, Україна
  2. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, кафедра економічної теорії
  3. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто питання управління якістю освіти під час перебудови вищих навчальних закладів України відповідно до стандартів якості освіти.

1. Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. з англ. / Під ред. С.Д. Бушуева. 2-ге вид., перероб. – К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2000. – 196с. 2. ISO 8402-86. 3. ДСТУ 3230-95. 4. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Модели и механизмы теории активных систем в управлении качеством подготовки специалистов. М.: Исследовательский центр проблем управления качеством подготовки специалистов, 1998. 5. Зиннуров У.Г., Гузаиров М.Б. Оценка затрат на подготовку специалистов в зависимости от квалификационных требований к выпускнику. – М.: ИЦ, 1991. 6. Хотомлянський О., Дерев’янко Т. Формування збалансованої системи показників ВНЗ // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 2. – С. 49–53. 7. Хотомлянський О., Дерев’янко Т. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9. – № 3–4. – С. 145–151. 8. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-экономический аспект. – М.: ЗАО Экономика, 2003. – 428 с. 9. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2006/07 навчального року // Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики України, 2007. – 173 с. 10. Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства // Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки, 1–2 березня 2007 року. – К.: Міністерство освіти і науки України. – 2007. – 95 с.