Використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web

2008;
: сс. 11 – 18
Authors: 

Березко О.Л.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного  наповнення Вебу та розглянуто можливість застосування з цією метою вікі-шаблонів.

1. Березко О.Л., Пелещишин А.М. Соціальні акції в середовищі Веб 2.0. // 12-й Міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.”: Зб. матеріалів форуму Ч.2. – Харків: ХНУРЕ, 2008. с.499. 2. Березко О., Пелещишин А. Особливості сучасних концепцій розвитку Вебу // Комп’ютерні науки та інженерія, матеріали 1-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2006. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – С.9–12. 3. Березко О., Пелещишин А. WWW як соціальна мережа // Комп’ютерні науки та інженерія: Матеріали 2-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2007. Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – С.30–32. 4. Пелещишин А.М., Березко О.Л. Формальні аспекти ідентифікації особистості у WWW. // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – №546. – С.126–131. 5. Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному середовищі: Монографія. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. – 260 с. 6. Березко О. Каталог Веб-особистостей – засіб персоніфікації інформаційного наповнення глобальної системи World Wide Web // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Матеріали третьої Міжнародної конференції CSIT’2008. – Львів: Вид-во ПП “Вежа і Ко”, 2008. – С.204–207. 7. Carr N. The amorality of Web 2.0. Rough type, October 3, 2005. – [Електронний ресурс]. – http://www.roughtype.com/ archives/2005/10/the_amorality_o.php. 8. Category: People infobox templates. – [Електронний ресурс]. – http://en.wikipedia.org/wiki/ Category:People_infobox_templates. 9. Daniel J. Barrett. MediaWiki. O'Reilly Media, 2008. 10. Di Iorio A., Vitali F., Zacchiroli S., Wiki content templating. // Proceeding of the 17th international conference on World Wide Web, April 21-25, 2008, Beijing, China http://www2008.org/papers/pdf/p615-diiorioA.pdf. 11. Ebersbach A., Glaser M., Heigl R., Warta A. Wiki. Web collaboration. Second edition. Springer, 2008. 12. Google Social Graph API. – [Електронний ресурс]. – http://code.google.com/apis/socialgraph/. 13. hCard. – [Електронний ресурс].- http://microformats.org/wiki/hcard. 14. Help:Category. – [Електронний ресурс]. – http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Category. 15. Help:Template. – [Електронний ресурс].- http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Template. 16. Leuf B., Cunningham W., The Wiki way: quick collaboration on the Web. // Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, 2001. 17. Template:Infobox Website.- [Електронний ресурс].- http://en.wikipedia.org/wiki/Template: Infobox_Website. 18. Völkel M., Krötzsch M., Vrandecic D., Haller H., Studer R., Semantic Wikipedia. // Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, May 23-26, 2006, Edinburgh, Scotland – http://www2006.org/programme/files/pdf/4039.pdf. 19. Wikipedia:Transclusion. – [Електронний ресурс]. – http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Transclusion. 20. Template:Infobox Person/doc. – [Електронний ресурс]. – http://en.wikipedia.org/wiki/Template: Infobox_Person/doc.21. Category: People infobox templates. – [Електронний ресурс]. – http://en.wikipedia.org/wiki/Category:People_infobox_templates. 22. Wikipedia:Non-free content. – [Електронний ресурс]. – http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:NONFREE