Contents / Зміст

Автори: 
"Інформаційні системи та мережі" Національний університет “Львівська політехніка”, 2012

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 51 засідання від 27.03.2012 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Редакційна колегія:
д-р техн. наук, проф. В.В. Пасічник (відп. редактор);
д-р техн. наук, проф. А.Ю. Берко (заст. відп. редактора)
канд. техн. наук, доц. Н.Б. Шаховська (відп. секретар)
д-р техн. наук, проф. М.В. Лобур
д-р техн. наук, проф. Р.А. Бунь
д-р техн. наук, проф. П.І. Жежнич
д-р фіз.-мат. наук, проф. П.І. Каленюк
д-р техн. наук, проф. Р.М. Камінський
д-р техн. наук, проф. М.О. Медиковський
д-р техн. наук, проф. Ю.В. Нікольський
д-р техн. наук, проф. А.Ф. Обшта
д-р техн. наук, проф. В.В. Різник
д-р техн. наук, проф. Ю.М. Романишин
д-р техн. наук, проф. Б.П. Русин
д-р техн. наук, проф. Л.С. Сікора
д-р фіз.-мат. наук, проф. Г.Г. Цегелик
канд. екон. наук, проф. А.В. Катренко
д-р техн. наук, проф. А.М. Пелещишин
канд. техн. наук, доц. Є.В. Буров
канд. техн. наук, доц. П.О. Кравець