Інформаційні параметри загальноосвітнього навчального закладу

2012;
: сс. 74 – 85
Автори: 
Григорович В.Г., Назарук М.В., Пасічник В.В.

The attributes for evaluation of comprehensive schools describe and analyze in the article. Set of parameters that will be used to construct the information model of the school to implement it in complex intelligent information technologies of generating of projects of transformations of the school was defined. Classification of attributes for evaluating schools based on the possibility of using to construction of the relevant expert system was proposed.

1. Про національний проект «Відкритий світ» [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ow.org.ua/company/ — Назва з титул. екрана.
2. Міністерство освіти і науки України. Наказ від 14.02.2005 р. № 99. Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://uazakon.com/document/fpart53/idx53178.htm — Назва з титул. екрана.
3. Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації: Наказ від 27.07.2010 р. № 226. Про затвердження та введення в дію змін до критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу, введених в дію наказом Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 02.08.2005 р. № 202 [Електронний ресурс] / В.Г. Бутник. — Режим доступу: http://kyiv-oblosvita.gov.ua/index.php?mode=n_doc&file=n_u226_10 — Назва з титул. екрана.
4. Приходько В.М. До питання про критерії оцінювання роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів на основі готовності до здійснення моніторингу якості освіти / Приходько В.М. // Вісник Запорізького нац. ун-ту «Педагогічні науки». — 2010. — № 2(13). С. 120–130.
5. Інформація МОН «Про виконання Указу Президента України від 04.07.05р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» стосовно розроблення критеріїв оцінювання якості навчального процесу для моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та визначення їх рейтингу [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://rating.devstudio.com.ua/about.php — Назва з титул. екрана.
6. Львівська область. Анкетування освітніх закладів [Електронний ресурс]: — Режим доступу: http://www.ow.org.ua/nventarizats_ya/Lvivska_region/ — Назва з титул. екрану.
7. Спиваковский В.М. Образовательный взрыв / В.М. Спиваковский. — К.: ЧФ «МУВЦ «Гранд- Экспо»», 2011. — 436 с.
8. Бахмутский А.Е. Оценка деятельности современной школы: Учебное пособие / А.Е. Бахмутский, И.Э. Кондракова, С.А. Писарева — М.: АПК и ППРО, 2009. — 72 с.
9. Критерии оценки школы [Електронний ресурс] / Е.П. Мясоедова. — Режим доступу:http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,606...— Назва з титул. екрану.
10. ЕГЭ не может быть единственным критерием оценки школы [Електронний ресурс] / Агранович М.Л. — Режим доступу: http://www.prikrmk.sfedor.ru/fed/1443-agranovich.html — Назва з титул. екрана.
11. Анализ работы в учебном году [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.analizplan.narod.ru/an_sch.html — Назва з титул. екрана.
12. Корф Д.В. Образовательное право и образовательная система Великобритании / Д.В. Корф // Ежегодник Российского образовательного законодательства — 2006. — С. 188–216.
13. Критерии выбора школы [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.psyliner.ru/kriterii-vibora-shkoli — Назва з титул. екрану.
14. Rychetnik L Criteria for evaluating evidence on public health interventions / L. Rychetnik, M. Frommer, P. Hawe, A. Shiell // J Epidemiol Community Health. — 2007. — № 56. — С. 119–127. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC1732065/pdf/v056p00119.pdf.
15. DRAFT GUIDELINES FOR SCHOOL ACTIONS [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.cps.edu/About_CPS/Policies_and_guidelines/Documents/CPSDraftS...— Назва з титул. екрану.
16. Шаховська Н.Б. Сховища та простори даних: Монографія / Н.Б. Шаховська, В.В. Пасічник. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 244 с.

Григорович В.Г. Інформаційні параметри загальноосвітнього навчального закладу / В.Г. Григорович, М.В. Назарук, В.В. Пасічник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі. – С. 74–85. – Бібліографія: 16 назв.