Розроблення архітектури простору даних та проектування класу керування його компонентами

2013;
: сс. 72 – 82

Шаховська Н. Б. Розроблення архітектури простору даних та проектування класу керування його компонентами / Н.Б. Шаховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 770 : Інформаційні системи та мережі. – С. 72–82. – Бібліографія: 4 назв.

Authors: 

Шаховська Н. Б.

The construction of architecture data space. Specifics debug operation data space as a complex system.

1. Шаховська Н. Б. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних: монографія [Текст] / Н.Б. Шаховська; — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 194 с.
2. Шаховська Н.Б. Методи опрацювання консолідованих даних за допомогою просторів даних / Н.Б. Шаховська // Проблеми програмування / Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України. — 2011. — № 4. — С. 72–84.
3. Матов О. Я. Сучасні технології інтеграції інформаційних ресурсів / О. Я. Матов, І. О. Храмова // Реєстрація, зберігання і обробка
даних. — 2009. — Т. 11, № 1. — С. 33–42.
4. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting Protocol Version 2.0 of 2002-06-14. — [Електронний ресурс]. — [Режим доступу] http://www.openarchives.org /OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm