Покращення ефективності формування сигнальних кодів на основі кодової послідовності Галуа

Гринчишин Т.М. Покращення ефективності формування сигнальних кодів на основі кодової послідовності Галуа / Т.М. Гринчишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 72–82. – Бібліографія: 15 назв.

Authors: 

Гринчишин Т. М.

Theoretical bases and principles of forming of alarm kodas, which are used for manipulation of bit-oriented flows of data in the informative ductings of the computer systems taking into account the degree of the use of alarm spaces and form of signals, speed of transferrableness of reports and degree of defence, from errors, are expounded. In this article the new method of unsurplus of alarm codes of bit-oriented informative streams is offered with the use of kodas of the field of Galois, which considerably optimizes and improves the known methods of the digital working of information with an exposure and correction of errors, and effectively realized on the basis of the offered methods.

1. Николайчук Я.М. Дослідження системних характеристик двомірних кодів з особливими кореляційними властивостями / Я.М. Николайчук, О.М. Заставний // Вісник технологічного університету Поділля, Хмельницький — 2004. — № 2. — С. 24–29.
2. Яцків В.В. Оцінка ефективності двомірних методів маніпуляції сигналів з самосинхронізацією. — Івано-Франківськ. — ІФДТУНГ. — 1998.
3. Grynchyshyn T. Methods of Manipulation of Signals in Optical Channels of Communications. // Матеріали міжнародної конференції TCSET’ . — Львів-Славське, 2004. — С. 363–365.
4. Я.М. Николайчук. Теорія джерел інформації. — Тернопіль:ТНЕУ. —2008. — 536 с.
5. Петришин Л.Б. Теоретичні основи перетворення форми та цифрової обробки інформації в базисі Галуа: навч. посібник. — К..: ІЗіМН МОУ. — 1997. — 237 с.
7. Петришин Л.Б. Перетворення форми та цифрової обробки інформації в кодових системах базису Галуа. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ МОУ, 1997. — 236 с.
8. Black, U. The V Series Recommendations: Standards. New York: McGrau-Hill. — 1995. — 525 p.
9. Столлингс В. Передача даних. 4-е изд. — СПб:Питер, 2004. — 750 с.
10. Гринчишин Т.М. Кодування даних в комп’ютерних розподілених системах з відкритим оптичним каналом зв’язку на
основі рекурентних GK-кодів // Вісник Технологічного університету Поділля. — Хмельницький. — 2007. —Т1 ч.1, № 2. — C. 74–77.
11. Гринчишин Т.М., Піх В.Я. Дослідження методів формування сигналів в комп’ютерних системах з відкритими оптичними каналами // Матеріали міжнародної проблемно-наукової конференції ПНМК, Бучач, 2010. — C. 125–130.
12. Николайчук Я.М. Дослідження ефективності формування та цифрового оброблення сигналів в комп’ютерних системах / Я.М. Николайчук, Т.М. Гринчишин, Н.З. Костюк // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології: наука і освіта». — К.: Університет «Україна», 2010.— C. 159–164.
13. Гринчишин Т.М. / Організація спеціалізованих комп’ютерних мереж на основі відкритих оптичних каналів. // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології: наука і освіта». — К.: Університет «Україна», 2012.— C. 18–22.
14. Гринчишин Т.М. / Розробка бісигнального методу передавання даних з захистом від мультиплікативних завад у відкритому оптичному каналі // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2012. — № 1. — C. 145–151.
15. Гринчишин Т. Моделювання процесорів формування та цифрового оброблення сигналів в комп’ютерних системах з відкритими оптичними каналами // Міжнародний науковий журнал «Компютинг». — Т. 11. — 2012 — Вип. 2. — С. 145–155.