Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених, авторського колективу у складі Іванущак Наталії Михайлівни, Артеменко Ольги Іванівни

Камінський Р.М. Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених,
авторського колективу у складі Іванущак Наталії Михайлівни, Артеменко Ольги Іванівни, Гаця Богдана Миколайовича, Угрина Дмитра Ілліча / Р.М. Камінський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 541. – Бібліографія: 0 назв.

Authors: 

Камінський Р. М.

Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених, авторського колективу у складі Іванущак Наталії Михайлівни, Артеменко Ольги Іванівни, Гаця Богдана Миколайовича, Угрина Дмитра Ілліча
нформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних
та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій

Забезпечення ефективного функціонування об’єктів та комплексів туристичної галузі вимагає формування наукового комплексного підходу щодо планування розвитку наявних та розбудови нових елементів туристичної інфраструктури. Однією з пріоритетних актуальних науково-дослідних тематик є розроблення комплексу інформаційних технологій моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури та відповідних інфокомунікаційних комплексів
Проведений молодіжним творчим колективом у межах науково-дослідної тематики деталь¬ний аналіз результатів наукових розробок, що використовуються для моделювання процесів розвитку об’єктів інфраструктури туристичної галузі, підтвердив потребу створення комплексу інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій. Автори розробили нові методи та засоби моделювання процесів, що відбуваються в туристичній галузі, отримано нові оригінальні теоретичні та прикладні результати.
Проведений аналіз результатів наукового дослідження молодіжного творчого колективу дає підстави сформулювати позитивний висновок, щодо наукової роботи «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій» авторського колективу у складі Н.М. Іванущак, О.І. Артеменко, Б.М. Гаця,
Д.І. Угрина, яка заслуговує здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Д-р техн. наук,
професор кафедри інформаційних систем та мереж
Національного університету «Львівська політехніка» Р.М. Камінський