Особливості створення глосарія – термінологічного наповнення дисципліни у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Матіко Г. Ф.

Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто можливості термінологічного наповнення дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки за допомогою глосарія, порядок його створення та особливості користування.

This article contains the facilities of terminological filling of discipline in Virtual learning system of Lvivska polytechnica by means of glossary, the way of its creating and the features of its using.

  1. Створення електронних навчальних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки: Посібник / Укл.: Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський, В.М. Якубенко. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2009. – 60 с.
  2. Мясникова Т.С., Мясников С.А. Система дистанционного обучения MOODLE. – Харьков, 2008.-232 с.
  3. www.moodle.org.
  4. http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua.