Створення єдиного інформаційного простору як засіб інтеґрації вищої і середньої школи

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Стефанович Л. О., Стефанович Т. О.

  1. Середня загальноосвітня школа № 44 ім. Тараса Шевченка, м. Львів
  2. Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано ідею інтеґрації середньої школи у віртуальне навчальне середовище вищого навчального закладу, окреслено шляхи її реалізації та проаналізовано проблеми, які можуть виникати в процесі інтеґрації. 

At the paper the idea of secondary school integration in higher school virtual learning environment and its realization ways is proposed. Problems that may arise in the integration process are under consideration.

  1. Наказ № 834 від 27.08.2010 “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня” : Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.mon.gov.ua/newstmp/2010/30_08/834.doc.
  2. Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки / Національний університет “Львівська політехніка” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://vns.lp.edu.ua.
  3. Дмитро Федасюк Стан та перспективи розвитку інформаційного навчального середовища Львівської політехніки / Д.В. Федасюк // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: наук.-практ. конф., 18–19 лютого 2010 р.: Тези доп. — Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. — С. 5–9.
  4. Федасюк Д.В. Створення електронних навчальних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки / Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський, В.М. Якубенко. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. — 48 с.
  5. Стефанович Т. Методика інформаційного наповнення дисципліни у віртуальному навчальному середовищі Національного університету “Львівська політехніка” / Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: наук.-практ. конф., 18–19 лютого 2010 р.: Тези доп. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. — 2010. — С. 33–37..