Підходи до стандартизації електронних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

Authors: 

Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д., Чайківський Т.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

В статті розглянуто задачі стандартизації електронних дисциплін у системах дистанційного навчання. Показано стандартизацію форматів даних та структури дисципліни на прикладі Віртуального навчального середовища Львівської політехніки. This paper considers the problem of standardizing electronic courses of distance learning systems. Standardization of data formats and structures of the discipline are shown on an example of Virtual Learning Environment Lviv Polytechnic.

  1. [Електронний ресурс] https://moodle.org/stats
  2. [Електронний ресурс] http://www.aicc.org/joomla/dev/index.php?option=com_content&view=article...
  3. [Електронний ресурс] http://www.adlnet.gov/capabilities/scorm/scorm-2004-4th#tab-resources
  4. [Електронний ресурс] http://www.ariadne-eu.org/
  5. IEEE P1484.1/D8, 2001-06-04 Draft Standard for Learning Technology – Learning Technology Systems Architecture (LTSA).
  6. [Електронний ресурс]http://vns.lp.edu.ua/moodle
  7. Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки / Укл. Павлиш В.А., Федасюк Д.В., Загородній А.Г., Озірковський Л.Д., Новгородська Л.М. – Л.: Вид-во НУЛП, 2010. -20 с.
  8. Створення електронних навчальних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Посібник / Укл. Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д., Якубенко В.М.,. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 60 с.