30 вересня – 2 жовтня 2008 року


X Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008»

СловоСвіт 2008

Львів, Україна

Х Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008», 30 вересня – 2 жовтня 2008 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка» 

4 секції:

1.  Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Нормування та стандартування термінології.

2.  Лексикографія та міжмовні зв’язки

3.  Термінологія природничих знань

4.  Термінологія гуманітарних знань

 

Усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

163 (3)

4

28

35

8

7

13

28

14

23

Усього: 28

Усього: 65

 

 

Усього доповідей 123 (185 авторів)

Опубліковано 111 статей (172 автора)

 

Дніпропетровськ   Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Донецьк   Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецький національний технічний університет

Дрогобич   Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

Жовква

Запоріжжя   Державний медичний університет, Запорізький національний технічний університет, Запорізький юридичний інститут ДДУВС

Київ   Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут математики НАН України, Інститут мовознавства НАН України, Інститут програмних систем НАН України, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, ТК 70 «Застосування статистичних методів», Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститут фізики НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ліцей НТУУ «КПІ», Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» Держспоживстандарту України, ТОВ «Ай-Тайр», Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Національний авіаційний університет, Український державний університет фізичного виховання і спорту

КраматорськТОВ «Агрофірма "Гермес"»

Львів   Національний університет «Львівська політехніка», Львівський регіональний державний центр стандартизації, метрології та сертифікації, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівський інститут менеджменту, Львівська комерційна академія, Львівський медичний інститут, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національна академія наук України, Львівський національний аграрний університет, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН України, Товариство наукових викладів ім. св. П. Могили, Львівський державний університет внутрішніх справ, Українська козацька академія теорії і політики безпеки України, Львівський державний університет фізичної культури

Миколаїв    Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова

Одеса   Одеська Державна академія будівництва та архітектури, Одеська державна академія холоду

Полтава   Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України, Полтавський університет споживчої кооперації України

Рівне   Рівненський державний гуманітарний університет

Слов’янськ   Слов'янський державний педагогічний університет

Тернопіль   Тернопільська академія народного господарства, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Умань   Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини

Харків   НДПІАСУтрансгаз, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Українська інженерно-педагогічна академія, Лабораторія годівлі моногастричних тварин, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, Університет цивільного захисту України, Харківський національний університет ім. Каразіна, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Чернівці (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського Національного торговельно-економічного університету

Австрія (International Informational Centre for Terminology, м. Відень)

США (Гуманітарно-технічний коледж, м. Міннеаполіс; University of Maine, м. Ороно)

Інформаційна підтримка

 

 

У рамках наукової конференції

30 вересня 2008 року

відбулася

урочиста академія

пам’яті видатного українського вченого Івана Пулюя