29 вересня – 1 жовтня 2016 року


ХIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

СловоСвіт 2016

Львів, Україна

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

3 секції:

1.      Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Лексикографія та міжмовні зв’язки

2.      Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

3.      Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

усього учасників

(з них закордонних)

акад.

проф.

доц.

д.філ.н.

д.т.н.

ін.

к.філ.н.

к.т.н.

ін.

88 (4)

3

13

24

4

6

3

15

3

6

Усього – 13

Усього – 24

 

 Усього доповідей: 56

 Опубліковано: 53

 

Дубляни   Львівський національний аграрний університет

Запоріжжя   Запорізький національний технічний університет

Кам’янець-Подільський   Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

Київ   Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАНУ, Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Національний авіаційний університет, Національний університет «Києво-Могилянська академія», НДІ нафтопереробної та нафтохімічної промисловості МАСМА, Університет «Україна»

Львів   Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Національний університет «Львівська політехніка», ВНКЗ ЛОР «Інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського, Всеукраїнська громадська організація «Вільна козацька академія національної безпеки і оборони України», ДП «Львівстандартметрологія», Західний науковий центр НАН України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національна академія сухопутних військ ім. гетьм. П. Сагайдачного, Національний лісотехнічний університет України

Миколаїв   Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Одеса   Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський національний університет ім. І. Мечникова

Полтава   Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Рава-Руська   ДП «Рава-Руський лісгосп»

Рівне   Рівненський державний гуманітарний університет

Слов’янськ   Донбаський державний педагогічний університет

Харків   Інститут транспорту газу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський авіаційний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

Австрія   Міжнародний інформаційний термінологічний центр Infoterm, м. Відень

Канада   м. Оттава

Польща   Варшавський університет, м. Варшава

США   м. Міннеаполіс