Тематика конференції

►     Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

►     Лексикографія та міжмовні зв’язки

►     Нормування та стандартування термінології

►     Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

►     Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)