Оптимізація геометричних параметрів під час розрахунків деталей у середовищі CAD/CAE AutoCAD – Mechanical

2012;
: pp. 80 - 85
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The problems of geometric optimization of Euclidean space іn finite element method with involvement of computer means in the calculation of details in the environment of CAD/CAE AutoCAD — Mechanical.

1. Павлище В.Т., Харченко Є.В., Барвінський А.Ф., Гаршнєв Ю.Г. Прикладна механіка: навч. посіб. / за ред. В. Т. Павлище — Львів: «Інтелект-Захід», 2004 — 368 с. 2. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. — М.: Мир, 1979. — 392 с. 3. Кодра Ю.В., Стоцько З.А. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання: навч. посіб. / за ред. З.А. Стоцька. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 468 с. 4. Савула Я.Г. Метод скінченних елементів. — Львів: НУ ім. Івана Франка, 1993. — 80 с. 5. www.cad-cae-cam.ru/docs/FEM/Rozin.pdf. 6. Хомченко А. Н. Комбінований алгебро-геометричний метод моделювання базису просторового серендипового скінченного елемента з 20 вузлами / А.Н. Хом- ченко, О.І. Литвиненко, І.О. Астіоненко // Прикладна геометрія та інженерна графіка. — К: КНУБА, 2010. — Вип. 85. — С. 232–236.